Neden Süpervizyon?

  • Süpervizyon kelimesi birçok bilim dalında kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, daha üst bir makamca gözden geçirilme ve gözden geçirme anlamlarında kullanılmaktadır. Psikoloji alanında ilerlemek isteyen terapistler, eğitimlere katıldıktan sonra aldığı eğitimleri ve terapi ekollerini uygularlar. Uygulama aşamasında zorluk yaşadıklarında, soruları oluştuğunda, kendileri yetersiz hissettiğinde ya da yaptıkları terapide uzmanlaşmak istediklerinde o alandaki uzman bir kişiden süpervizyona başvurabilirler.

    Başarılı bir terapist olmak için mutlaka süpervizyon almak gerekir. Bir uzman sadece eğitim alıp süpervizyon almadığında terapide bilmediği ve zorlandığı bir durumda kaldığında öncelikle yetersiz hissetmektedir. Ne yapacağını bilmediği durumlarda kendi zihnine göre yorum yapmakta ve zaman içinde ana ekolün uygulamalarından sapabilmektedir. Bu da uzmanın terapilerindeki başarı oranını düşürmektedir. Üstelik kişi süpervizyon almadığında kendi eksiklerini görememekte ve kendi gelişimin yolunu tıkamaktadır. Tüm bu nedenle uzman olarak öncelikle eğitimler seçerken süpervizonu olan eğitimleri seçmek daha önemlidir.

    Uzmanın kaç saat süpervizyon alacağı kendi ihtiyacına ve danışan sayısına göre değişir. Avrupa merkezli oyun terapileri derneği (PTI) bir oyun terapistinin her ay en az 2 saat süpervizyon almasını gerekli görmektedir. Bazı ekollerde her 10 seans için bir seans süpervizyon alınması önerilmektedir. 

    Çocukla ilgili süpervizyonlar çok çeşitli alanlarda alınabilir. Test eğitimi alan bir kişi bir test uzmanından, klinik bakışa sahip olmak isteyen kişi bir psikiyatristten, bir okul rehberlik uzmanı bir klinik psikologdan, oyun terapisi uygulayan kişiler ise yetkin oyun terapisti süpervizörlerinden süpervizyon alabilirler. Alınan süpervizyonları düzenli şekilde kaydetmek ilerdi yapılacak akreditasyon başvurularında uzmanların işini kolaylaştıracaktır.