Oyun Terapisi Nedir?

  • Terapi, psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Depresyon, panik atak, kaygı ve takıntı gibi psikolojik rahatsızlıklar için genel olarak iki tedavi yöntemi vardır: İlki ilaçla tedavidir. Bu tedavi psikiyatristlerce yürütülür. İkinci tedavi şekli ise bir terapist eşliğinde terapi odasında uygulanan çeşitli terapi yöntemidir. Psikolojik hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi, geştalt terapisi, psikodinamik terapi, şema terapisi gibi çeşitli terapi yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden biri de oyun terapisidir. Oyun terapisi, daha çok çocuklarda kullanılan bir terapi yöntemidir. 

    Oyun terapisi, özellikle çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıkların ve davranış bozukluklarının, bu alanda eğitim almış uzmanlarca, oyun ya da oyuncaklar yolu ile tedavi edilmesi ve iyileştirilmesidir. 

    Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği’nin (Association for Play Therapy) sitesinde oyun terapisi, “Eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılması” olarak tanımlanmıştır.

    İngiltere merkezli Oyun Terapisi Derneği (British Association for Play Therapist) ise oyun terapisini, “Çocukların davranışlarını değiştirmede, özgüvenlerini geliştirmede, sağlıklı ilişkiler kurmasında çocuklara yardımcı olan etkili bir terapi” olarak tanımlamıştır.