Kum Oyunu Terapisi

Kum Oyunu Terapisi

Kum Oyunu Terapisi, bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Bu teknikte kum, su, yüzlerce minyatür oyuncak ve kum tepsisi kullanılır. Kum terapisi sözel olmayan bir terapi çeşididir ve çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılır.

Kum Oyunu Terapisi

Kum Oyunu Terapisi, bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Bu teknikte kum, su, yüzlerce minyatür oyuncak ve kum tepsisi kullanılır. Kum terapisi sözel olmayan bir terapi çeşididir ve çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılır. Kumun kendisi zaten terapötik bir etkiye sahiptir. Çocuklar kumla oynamaya meraklıdır ve birçok yetişkin çocukluğunda kumla oynayarak vakit geçirmiştir.

Kum oyunu terapisinde terapist, danışana iki adet kum tepsisi sunar. Bu tepsilerden birinde kuru kum, diğerinde ıslak kum vardır. Danışan hangi tepsiyi kullanacağına karar verir. Bu tepsinin boyunu insanın bir bakışta görebileceği büyüklüktedir. Yani ölçüleri gözün görme alanına göre belirlenmiştir. Tepsinin içi maviye boyanmıştır ve bu mavilik deniz, nehir ve suyu temsil eder. Bu terapide terapist danışana yüzlerce belki binlerce minyatür de sunar. Bu minyatürler oyuncaklar, tarihi mekanlar, taş, deniz kabuğu gibi gerçek objelerden oluşur. Danışan bu minyatürlerden istediklerini seçerek seçtiği tepsi de dilediği sahneyi oluşturur.

Bu terapinin temelleri Jung’un terapisine dayanır ve onun ilkelerini kullanır. Kollektif bilinçdışı, arketipler gibi kavramlar bu terapinin altyapısını oluşturur. Danışan, küçük minyatürler yolu ile kum üzerine çatışmalarını, bilinçdışı süreçlerini yansıtır. Bilinçdışının yüzeye çıkması ile bilinç aktive, bilinçdışı ile bilinç arasında köprü kurulur. Bu durum iyileşmeye ve değişime yol açar.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Kum Terapisi özellikle 8 yaşından itibaren çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılabilir. Arketipler, bilinçaltı süreçler üzerinden işleyen derin bir terapi çeşidi olduğu için psikoterapide psikotik durumlar hariç tüm sorun alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu terapi diğer terapi yöntemleri ile aynı zamanlı olarak da kullanılabilir. Bir danışana eş zamanlı olarak hem bilişsel davranışçı terapi hem de kum terapisi yapmak mümkündür.

Kum Oyunu Terapisinin Tarihi

Kumun terapide ilk kullanımı bir İngiliz pediatrist olan Margeret Lowenfiled tarafından 1920’li yılların sonunda olmuştur. Lowenfield çocuklarla olan çalışmalarında çocuklarla iletişim kurmanın yollarını aramıştır. Lowenfield, H. G. Wells’in 1911’de yayınlanan Yer Oyunları (Floor Games) kitabından etkilenmiştir. Wells bu kitapta, askerler, uzun tahtalar, bloklar gibi küçük oyuncaklarla çocuklarla oynanacak oyunlardan bahsetmektedir. Lowenfield bu oyuncakları çeşitlendirip, oyunun içine kum tepsisi, kum ve suyu ekleyerek 1920’lü yılların sonunda Dünya Tekniği adında kendi tekniğini geliştirmiştir.

Kum Terapisi tekniğini geliştiricisi ise Dora Kalf’tır. Dora Kalf Carl Jung’un öğrencilerindendir. Kalf, Jung tarafından geliştirilen rüya analizinin çocuklarda pek işe yaramadığını kısa sürede fark etmiştir. Gerekçe olarak da çocukların sözel ifade becerilerinin düşüklüğünü göstermiştir. Bunun üzerine çocuklar üzerinde geçerli olan bir metot arayışına girmiştir. Kalf, 1954 yılında Zürih’te katıldığı bir kongrede Lowenfeld’in Dünya Tekniği’ni duymuştur. Bunun üzerine Kalf, Lowenfeld ile bu teknik ile çalışmaya başlamıştır. Kalf, zaman içinde çocukların kumdaki çalışmaların Jung’un bahsettiği içsel psişik süreçlere denk geldiğini düşünmüş ve çalışmalarını bu konu üzerine yoğunlaştırmıştır. Zamanla zenginleştirdiği bu tekniğe Lowenfeld’in de onayını alarak Kum Terapisi adını vermiştir. Bu teknik daha sonra yaygınlaşmış ve dünyanın birçok yerinde kullanmaya başlanmıştır.

Kum Tepsisi Terapisi

Kum Oyunu Terapi’nin derin Jungian analize girmeden, daha bilinç düzeyinde yapılan ve diğer ekoller il entegre edilebilir formuna kum tepsisi terapisi denmektedir. Bu terapide de minyatür ve kum bulunmaktadır, değişen konu terapistin rolüdür.

Kum Oyunu Terapisti Nasıl Olunur?

Kum terapisti unvanına sahip olabilmek için onaylı bir kum terapistinden eğitimler almak gerekir. Eğitimlerin yanında süpervizyon alma gerekir. Aynı zamanda terapistin de en az 20 seans onaylı bir kum terapistinden bireysel terapiden geçmesi gerekmektedir. Kum Tepsisi terapis içinse 3-4 günlük bir eğitim yeterli olmaktadır. Akredite eğitimciler için akreditasyon bölümünü inceleyebilirsiniz.

Kaynakça:

Kalff, D. M. (2003). Sandplay.
Homeyer, L. E. ve Sweeney D.S. (2020). Kum Tepsisi Terapisi. Apamer Yayıncılık.
Teber, M. (2015). Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Çocuklarda Görünen Davranış Sorunlarının Çözümüne Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

kum-oyunu-terapisi-nedir

Check out other cases