Oyun Terapisi

You are here:
Dünyada Oyun Terapisi

Oyun Terapisinin ilk ortaya çıkışı çocuk psikoterapisinin çıkışına denk gelir. Terapötik oyun fikrini psikoterapi literatürüne sokan ilk kişi Sigmund Freud’dur.

Kaç Seans Sürüyor?

Terapide seans sayısını etkileyen birçok dinamik vardır. İlki ekoldür. Oyun terapisinin birçok ekolü vardır. Her ekole göre de seans sayıları değişmektedir.

Nasıl Faydalı Oluyor?

Oyun çocukların kendini ifade etme biçimidir. Bu durumu en iyi alanın öncülerinden Garry Landreth’in şu sözü ifade eder: Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise kelimeleridir.

Oyun Terapisi Nedir?

Terapi, psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Depresyon, panik atak, kaygı ve takıntı gibi psikolojik rahatsızlıklar için genel olarak iki tedavi yöntemi vardır: İlki ilaçla tedavidir.

Türkiye’de Oyun Terapisi

Oyun Terapisi 1930’lu yıllarla birlikte gelişirken Türkiye’de oyun terapisinin kullanımı geç olmuştur. Psikoterapini ülkemizde yaygınlaşması 2000’li yıllarda olmuştur.