Oyun Terapisi Nedir?

Oyun Terapisi Nedir?

Terapi, psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Depresyon, panik atak, kaygı ve takıntı gibi psikolojik rahatsızlıklar için genel olarak iki tedavi yöntemi vardır: İlki ilaçla tedavidir.

Oyun Terapisi Nedir?

Terapi, psikolojik rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Depresyon, panik atak, kaygı ve takıntı gibi psikolojik rahatsızlıklar için genel olarak iki tedavi yöntemi vardır: İlki ilaçla tedavidir. Bu tedavi psikiyatristlerce yürütülür. İkinci tedavi şekli ise bir terapist eşliğinde terapi odasında uygulanan çeşitli terapi yöntemidir. Psikolojik hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi, geştalt terapisi, psikodinamik terapi, şema terapisi gibi çeşitli terapi yöntemleri kullanılır.

Çocuklar hareketli varlıklılardır. Terapi odasında tüm seans boyunca oturmak onlar için zordur. Aynı zamanda kendilerini konuşarak ifade edemezler. Duygularını, düşüncelerini ifade etmek için oyunu kullanırlar. “Korkum var.” demek yerine timsah ile bir korku oyunu oynarlar. “Evde işler karışık” demek yerine evin bir rüzgâr ile dağıldığı bir oyun oynarlar. Çocukların bu iki özelliğini ele alan uzmanlar çocuklarda konuşmaya ve oturmaya dayalı terapilerin işe yaramadığını kısa sürede görmüş ve oyun terapisi yaklaşımlarını geliştirmişlerdir. Oyun terapisi, daha çok çocuklarda kullanılan bir terapi yöntemi olsa da yetişkinler için kullanılan oyun terapisi ekolleri de bulunmaktadır.

Oyun terapisi, özellikle çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıkların ve davranış bozukluklarının, bu alanda eğitim almış uzmanlarca, oyun ya da oyuncaklar yolu ile tedavi edilmesi ve iyileştirilmesidir.

Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği’nin (Association for Play Therapy) sitesinde oyun terapisi, “Eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine, ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılması.” olarak tanımlanmıştır.

İngiltere merkezli Oyun Terapisi Derneği (British Association for Play Therapist) ise oyun terapisini, “Çocukların davranışlarını değiştirmede, özgüvenlerini geliştirmede, sağlıklı ilişkiler kurmasında çocuklara yardımcı olan etkili bir terapi.” olarak tanımlamıştır.

oyun-terapisi-nedir-detaylari

Check out other cases