Hakkımızda

  • Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar

    Oyun Terapileri Enstitüsü Mehmet Teber öncülüğünde kurulmuş bir sivil girişimdir.

    Enstitüler bir üniversiteye bağlı ya da bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan, gerektiği durumda öğretime de yer veren eğitim kurumlarıdır. Oyun terapileri alanı dünyada 1900’lü yıllarda yaygınlaşmaya başlarken ülkemizde özellikle 2010 yılından sonra kullanılmaya başlamıştır. Terapi alanının yaygınlaşmasına karşı bu alanda yapılan akademik araştırmalar kısıtlı kalmıştır. Henüz ülkemizde oyun terapisi alanında bir sempozyum düzenlenmemiştir. Birçok ekolü içeren oyun terapisi ekolünün yaygınlaşması için daha birçok çalışmanın yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda alan standartlardan mahrumdur. Etik ilkelerde netleşmeyen yerler vardır. Oyun Terapileri Enstitüsü tüm bu ihtiyaçlara karşılık vermek amacıyla Mehmet Teber öncülüğünde kurulmuştur. Fikirsel temelleri 2015 yılında atılan enstitümüzün, kurumsal çalışmaları 2017 yılında başlamış, Temmuz 2019 tarihinde enstitü mekanının kiralanması ile birlikte çalışmalar hız kazanmıştır. 7 Ekim 2019 tarihinde Dünya Çocuk Günü’nde resmi açılışı yapılarak faaliyetlerine başlamıştır.